Nové bytovky poskytnú domov pre dvadsaťštyri rodín

V Diviackej Novej Vsi sa snažia prilákať mladých ľudí späť do obce, pomôcť v tom majú aj nové byty. DIVIACKA NOVÁ VES. Nedávno sa stretli obyvatelia Diviackej Novej Vsi na začiatku obce pri odovzdávaní dvoch nových bytových domov. Myšlienka postaviť nové bytovky vznikla ešte v roku 2008. S projektom začal súčasný starosta Ivan Kohút, v tej dobe ako zástupca starostu. Pokračoval v tom bývalý starosta Stanislav Znamenák a dokončiť a skolaudovať bytovky sa podarilo opäť počas pôsobenia Ivana Kohúta, tentoraz už ako starostu.

Chladné počasie neodradilo.

Na odovzdanie dvoch nových bytoviek sa prišlo pozrieť veľa ľudí, napriek tomu, že vonku bolo chladno. Program spestrila recitácia, spev a tiež vystúpenie miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Starosta obce Ivan Kohút začal svoju reč citátom: „Nie veľkosť stavby, ale veľkosť prekonaných prekážok prezrádza pravdu o jej význame“, čím zároveň vyzdvihol kvalitnú prácu všetkých, čo sa na zrode dvoch bytoviek podieľali.

„Poďakovanie patrí Petrovi Iliašovi, Daniele Štrbákovej, Márii Kiabovej, Vlaste Pernišovej a Ľubici Géczyovej, ktorí mi boli oporou, keď sme s projektom začali,“ hovorí starosta. Nové bytovky poskytnú nový domov celkovo pre dvadsaťštyri rodín, prví obyvatelia už začali so sťahovaním. Na otváraní sa zúčastnil aj riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Ľubomír Bošanský. „Takéto projekty sú pre obce veľmi dôležité, pretože prilákajú mladých ľudí,“ skonštatoval. Rovnako pochválil terajšieho starostu, ale aj poslancov, ktorí s projektom začínali a dokončili ho. „Síce si vyrábajú sami sebe prácu, no práve o to ide. Aby len nepoberali peniaze za volebné obdobie a po štyroch rokoch, keď odídu, tu po nich nezostane žiadna pozitívna zmena,“ myslí si.

Pomohla dotácia a úver

Výstavba bytovky vyžadovala nielen dostatok času, ale aj peňazí. Samotná obec by takúto finančnú záťaž sama nezvládla, preto požiadala o pomoc. „Získali sme nenávratnú dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, tiež úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a použili sme aj vlastné zdroje,“ vymenoval starosta. Celkovo sa investícia vyšplhala na sumu 1 194 582, 10 eur, z toho 364 720 eur tvorí nenávratná dotácia, 895 936, 85 eur je úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 187 209, 13 eur sú vlastné úverové zdroje. To, že takýto projekt stojí veľa síl, potvrdil aj prednosta Krajského stavebného úradu v Trenčíne Anton Šumichrast. „Postavenie takéhoto diela nie je jednoduchou záležitosťou, najskôr musí byť vôľa. Vďaka všetkým zainteresovaným dnes môžeme stáť pred krásnou stavbou,“ skonštatoval.

Budovy posvätili

Slávnostné otvorenie nesprevádzal len kultúrny program a príhovory hostí. Nové budovy po modlitbe posvätil farár Alojz Potočiar, ktorý zaželal novým obyvateľom spokojné bývanie a príjemné spolunažívanie. Následne súčasný starosta a hostia prestrihli pásku, čím oficiálne odovzdali byty do užívania. Okrem toho starosta Ivan Kohút odovzdal symbolický kľúč od bytoviek jednému z obyvateľov.

Ďalšie plány

„To, čo nás všetkých veľmi ťažilo, je základná škola, kde nieže preteká strecha, no doslova do nej tečie, ako keby nemala ani strechu. To bude v budúcom roku to prvé, do čoho sa obec pustí, podarilo sa nám vybaviť 51 880 eur na jej opravu, ale aj zateplenie, nakoľko doteraz strecha nebola žiadnym spôsobom zateplená,“ posťažoval sa starosta. Obec podala žiadosť na Environmentálny fond na čističku odpadových vôd pre celú dedinu. Tiež sa zapojila do operačného programu separácie odpadov. „Veľmi ma ťaží, že naše najmenšie deti nemajú v našej obci žiadne ihrisko, kde by boli preliezky či hojdačky, v kútiku srdca verím, že aj keď nie veľmi veľké, no aspoň niečo malé sa nám v budúcom roku podarí vybudovať,“ dúfa Ivan Kohút. V obci už majú vybudované multifunkčné ihrisko, no nie je stále finančne doriešené. Spolupráca bola dobrá Starosta je s bytovkou, ktorú vybudovali, veľmi spokojný. „Chcel by som poďakovať pani Marte Pernišovej a jej synovi Tomášovi, za veľmi dobrú spoluprácu a hlavne dobre odvedenú robotu pri výstavbe bytových domov,“ hovorí starosta. Poďakovanie podľa neho patrí tiež celému terajšiemu poslaneckému zboru, hlavnému kontrolórovi obce a všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali či podieľajú na chode obce. Na záver starosta odkázal obyvateľom nových bytových domov, že si úprimne želá, „aby sa pozitívna energia, ktorú všetci zainteresovaní vložili do stavby tohto domu, premenila na šťastie, radosť, lásku, spokojnosť a pohodu jeho budúcich obyvateľov. Nech Pán žehná tomuto dielu, celej našej obci a jej obyvateľom“.

SIMONA MIŠUNOVÁ

Ľubo Kováč – Otec na plný úväzok

Už viac ako 3 roky sa Ľuboš sám stará o svoje dve deti, sedemročného Jakuba a štvorročnú Lucku.

Matka detí ich opustila a Ľuboš sa stal otcom na plný úväzok. Tvrdí, že zmyslom jeho života sú jeho deti, nedal by ich za nič na svete. K ich matke necíti nenávisť, priznáva síce, že to bolí a nechápe, ako môže žena odsunúť deti na vedľajšiu koľaj, druhým dychom ale dodáva, že o to viac im chce príjemný domov a spokojný život zabezpečiť on.

Jakubko má DMO, je odkázaný na pravidelné cvičenie, rehabilitácie, treba mu venovať zvýšenú pozornosť. Ľuboš žije s deťmi v prenajatom jednoizbáku, sníva o väčšom byte, kde by bol priestor na cvičenie so synom a sníva ešte o jednom – o možnosti pracovať, hoci v skrátenom pracovnom čase, pretože deti sú malé a Ľuboš je pre nich otcom i mamou v jednom. Modré z neba sa rozhodlo splniť tieto sny.

Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve TV Markíza na http://voyo.markiza.sk/produkt/relacie/10020-modre-z-neba-03-04-2013-20-00

V prípade že Vás príbeh dojal a chceli by ste pomôcť nejakou malou sumou napíšte nám mail alebo zavolajte. Skontaktujeme Vás s p. Kováčom.