Referencie

Realizované priemyselné stavby a objekty

Vstup TO-MY-STAV s.r.o.

Bytový dom 2, Partizánske

Predpokl. rok výstavby: 2022

Rekonštrukcia prístreškov, SAD Prievidza

Predpokl. rok výstavby: 2022

Defibrilátor, SAD Prievidza

Rok výstavby: 2022

Bytový dom 1, Partizánske

Rok výstavby: 2021

Kúpeľňové štúdio Infinity style

Rok výstavby: 2022

Nájomné byty 2, Prievidza

Rok výstavby: 2015

Park Lazany

Rok výstavby: 2014

Bytový dom, Bojnice

Rok výstavby: 2014