Kontaktné údaje

TO-MY-STAV s.r.o.
Lesná 335/9
972 17 Kanianka

IČO: 36 797 006
DIČ: 2022402008
IČ DPH: SK2022402008

Konateľka spoločnosti
Ing. Marta Pernišová

Bankové spojenie
Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2662 0307

Korešpondenčná adresa
M. Mišíka 1, 971 01  Prievidza

Telefónne číslo

+421 905 416 218

Zapísané: Obchodný register, Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro Vložka číslo: 17968/R

Nájdete nás na: M. Mišíka 1, 971 01 Prievidza


Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom tohto formuláru. Použitím formuláru súhlasíte s našou politikou ochrany osobných údajov.