Spoločnosť TO-MY-STAV s.r.o. poskytuje služby na vysokej kvalitatívnej úrovni. Prostredníctvom zamestnancov, ktorí prezentujú firmu svojou odbornosťou, lojalitou a zodpovedným prístupom k práci. Spokojní zákazníci sú našou najlepšou vizitkou.

Svojou činnosťou  spoločnosť TO-MY-STAV prispieva k rozvoju stavebníctva v našom regióne. Radíme sa medzi obchodných partnerov, u ktorých je na poprednom mieste serióznosť a spoľahlivosť.

Ing. Marta Pernišová
konateľ spoločnosti